\1

Home

\2

Over ons

\3

Projecten

\4

Contact

Privacybeleid

Website : www.westavenue.be

Wat is het privacy- en cookiebeleid?

De verwerking van uw persoonsgegevens is onderworpen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (in de Engelse versie GDPR genoemd) van 27 april 2016, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. De verordening is op 24 mei 2018 in werking getreden. Over welke persoonsgegevens hebben we het? De gegevens die wij over u persoonlijk verzamelen en hoe het bedrijf deze gebruikt. Op onze website gebruiken wij ook cookies. Voor meer informatie, zie punt 3 van deze pagina over het Cookiebeheerbeleid. Door onze formulieren in te vullen en op onze site te surfen, geeft u ons toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken zoals uiteengezet in dit privacybeleid. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verzamelen en opslaan: Uw naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres en postadres; uw vraag over wat u wilt; andere gegevens die u ons verstrekt. Al deze informatie wordt hierna aangeduid als “PDS” voor Persoonsgegevens.

Privacybeleid en gegevensverwerking

Gegevensbeheerder

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking van uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens waartoe wij toegang hebben, kunnen op de volgende manieren worden verzameld: rechtstreeks van u in de loop van een uitwisseling van mondelinge of schriftelijke informatie; op formulieren op deze site; wanneer u een account aanmaakt; wanneer u een goed of dienst koopt; wanneer u contact met ons opneemt; wanneer u onze website, mobiele applicaties en sociale-mediapagina’s gebruikt; wanneer wij deze hebben verkregen via gereguleerde toegang tot authentieke openbare bronnen. Al deze bronnen worden aangevuld met het gebruik van cookies (zie punt 3 van deze pagina over Cookiebeheerbeleid). Dit Privacybeleid garandeert dat uw PII wordt verzameld en verwerkt in volledige overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving, voornamelijk de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van PII, alsook de EU-Verordening 2016/679 die vanaf 24 mei 2018 is geïmplementeerd.

Waarom verwerken wij uw gegevens?

Wij verzamelen en verwerken PII alleen voor specifieke en beperkte doeleinden die verband houden met onze directe activiteiten om een optimale communicatie met onze klanten en websitegebruikers te waarborgen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden die u systematisch zullen worden voorgesteld voor uw voorafgaande toestemming: om een nieuwsbrief te ontvangen, een product te kopen, deel te nemen aan een wedstrijd, een promotie-evenement bij te wonen, informatie te delen, enz. Maar zij worden ook gebruikt voor prospectiedoeleinden en in situaties waarin de wet dat voorschrijft. In een contractuele context kunnen wij bijvoorbeeld, afhankelijk van de aard van onze dienst, uw persoonsgegevens of uw factureringsgegevens opnemen. Wij verwerken persoonsgegevens: om onze wettelijke en contractuele verplichtingen na te komen; om onze klanten op de hoogte te houden van onze activiteiten; om onze activiteiten op onze website en in de pers te promoten. Wij verwerken ook gegevens ten behoeve van server- en websitebeheer en voor statistische analyse en historische studies van de activiteit ervan.

Hoe lang we uw gegevens bewaren

Wij bewaren uw PII slechts zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze is verzameld, en in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

Communicatie, veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens

Sommige van uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan overheidsinstanties of aan onze onderaannemers, die in onze naam of voor onze rekening optreden, voor verwerking in overeenstemming met de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld. Buiten deze wettelijke verplichtingen verbinden wij ons ertoe nooit gegevens van natuurlijke personen aan derden mee te delen buiten de voorwaarden van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Wij zien erop toe dat onderaannemers hetzelfde niveau van bescherming van PII garanderen als zij zichzelf oplegt en eisen van de onderaannemers een contractuele garantie dat zij uw gegevens uitsluitend zullen verwerken voor het toegestane doel, met de vereiste discretie en beveiliging. Dergelijk delen vindt alleen plaats met uw toestemming en op voorwaarde dat elke partner een overeenkomst met ons aangaat. Wij treffen en actualiseren voortdurend administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, vernietiging of wijziging.

Recht van toegang, rectificatie en bezwaar

Wij stellen u in staat de controle over uw PDS te behouden. U kunt uw verzoek per post of per e-mail verzenden, u kunt te allen tijde uw rechten uitoefenen overeenkomstig EU-verordening 2016/679 Art 15, om rectificatie (Art. 16), wissing (Art. 17), beperking van de verwerking (Art. 18), portabiliteit (Art. 20), verzet (Art. 21), niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde profilering (Art. 22) of om uw toestemming voor het gebruik van uw PAD in te trekken.

Cookiebeleid

Wat is een koekje?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door de server van de website die u bezoekt, wordt weggeschreven naar de harde schijf van uw computer of mobiele apparaat. De cookie bevat een unieke code die kan worden gebruikt om uw browser te herkennen wanneer u de website bezoekt of bij toekomstige bezoeken. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie heeft geplaatst, een vervaldatum en een unieke gecodeerde code. De in een cookie verzamelde en opgeslagen informatie wordt gewist wanneer zij niet langer nodig is voor het doel waarvoor zij werd verzameld. Cookies zorgen over het algemeen voor een eenvoudigere en snellere interactie tussen de bezoeker en de website (een cookie onthoudt bijvoorbeeld de door de gebruiker gekozen taal). Zij slaan uw voorkeuren op en stellen u zo in staat sneller toegang te krijgen tot de site en uw bezoeken te vergemakkelijken. Ze helpen u ook te navigeren tussen verschillende delen van de website. Cookies kunnen ook worden gebruikt om de inhoud van een website relevanter te maken voor de bezoeker en om de website af te stemmen op de persoonlijke smaak en behoeften van de bezoeker.

Toestemming voor het gebruik van cookies

Voor het gebruik van cookies is uw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming vereist. U kunt hier later altijd op terugkomen en deze cookies weigeren en/of ze op elk moment verwijderen, door de instellingen van uw browser te wijzigen. Via de waarschuwing op de homepage kunt u aangeven dat u instemt met ons cookiebeleid. Als u deze toestemming weigert, zult u nog steeds toegang hebben tot de openbare delen van de site, maar bepaalde functies zullen beperkt of onmogelijk zijn.

De verschillende soorten cookies

Cookies die strikt noodzakelijk zijn voor navigatie. Deze cookies zijn nodig om u in staat te stellen een website te bezoeken en bepaalde onderdelen ervan te gebruiken. Deze cookies bevatten geen andere persoonsgegevens dan het IP-adres, dat noodzakelijk is voor uw navigatie op het internet. Ze stellen u in staat om: te navigeren tussen verschillende pagina’s binnen de website en u te helpen terug te keren naar eerdere pagina’s; formulieren in te vullen; uw identiteit veilig te verifiëren alvorens toegang te verlenen tot uw persoonlijke informatie wanneer een persoonlijke account is aangemaakt. Via uw browserinstellingen kunt u deze cookies beheren. Indien u deze cookies weigert, is het echter mogelijk dat sommige delen van een website niet werken zoals bedoeld.

Functionele cookies

Deze cookies zijn bedoeld om de werking van websites te vergemakkelijken en te analyseren en om het gebruik ervan aangenamer en meer gepersonaliseerd te maken. Ze worden gebruikt om: diensten te personaliseren door uw voorkeuren te onthouden (taal, munteenheid, locatie, navigatiegegevens, enz.); te voorkomen dat u uw keuzes herhaalt bij elk bezoek aan de site; informatie te verzamelen die u verstrekt in online formulieren; statistieken op te stellen (bv. aantal unieke bezoekers); het gebruik van de site en de populariteit van de pagina’s te analyseren.

Cookies van derden

Wanneer u een website bezoekt, kunnen sociaal-demografische en profielgegevens worden verzameld en anoniem worden opgeslagen in een commerciële cookie. Deze commerciële cookies worden door adverteerders geplaatst wanneer zij hun advertenties tonen. Deze derde adverteerders worden op de hoogte gebracht van uw bezoek aan de site, maar uw gegevens worden anoniem verwerkt. Zij maken het mogelijk om: te voorkomen dat u herhaaldelijk met dezelfde reclame wordt geconfronteerd; de doeltreffendheid van de verschillende marketingacties te meten; de reclame op de website te personaliseren.

Sociale netwerk” cookies

Om u de mogelijkheid te geven de inhoud van een website te delen met uw netwerk en uw vrienden, is het noodzakelijk deze cookies te gebruiken. Zij bieden de mogelijkheid uw surfgedrag op andere sites te volgen en uw interesses te profileren. Dit kan van invloed zijn op de inhoud en berichten die worden weergegeven op andere websites die u bezoekt. Indien u deze categorie van cookies niet aanvaardt, kan het zijn dat u deze sharing tools niet kan gebruiken, of zelfs niet kan bekijken.

Pixels volgen

De tracking pixel stelt platforms (over het algemeen sociale netwerken of webmaildiensten: facebook, google, twitter, …) in staat het publiek van een site te kwalificeren door het te koppelen aan hun eigen informatie. Met deze pixels kunnen de platforms, als u er tegelijkertijd mee verbonden bent, uw navigatie op de site volgen en een profiel van uw interesses opstellen. Op deze gegevens zijn de algemene voorwaarden van de betrokken platforms van toepassing. Het is anoniem en maakt het niet mogelijk u als individu te identificeren. Op die manier kunnen wij u relevante inhoud aanbieden, die overeenstemt met uw interesses en die gekoppeld is aan uw consumptiegewoonten op de site.

De cookies die op onze website worden gebruikt

Functionele cookies – statistieken: Google Analytics

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bezoekersstatistieken te verzamelen en zo onze website te verbeteren. De uitwisseling van gegevens met andere Google-diensten is uitgeschakeld en IP-adressen zijn geanonimiseerd. Als u het Analytics-script liever volledig blokkeert, kunt u de Google Analytics opt-out plugin downloaden. Deze plugin zal uw bezoek uitsluiten van de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Beheer van cookies

Wij kunnen niet garanderen dat u alle diensten op onze website kunt gebruiken als u weigert cookies te accepteren. In uw browserinstellingen heeft u de mogelijkheid om de installatie van cookies te weigeren. Hoe u cookies in- of uitschakelt en hoe u ze verwijdert, hangt af van uw toestel en uw browser. U kunt uw browsersoftware zodanig configureren dat: cookies op uw terminal worden opgeslagen of juist worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij naar gelang van de afzender; u van tijd tot tijd de mogelijkheid wordt geboden cookies te aanvaarden of te weigeren, voordat een cookie op uw terminal kan worden opgeslagen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor dit Privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de toepasselijke privacywetgeving of om het aan te passen aan onze praktijken. Wij verzoeken u dan ook deze regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.